Basiscursus Kunstgeschiedenis 


Om een basiscursus kunstgeschiedenis te volgen kun je kiezen uit veel aanbod. Toch is dat aanbod vaak erg tijdrovend, erg duur en erg afstandelijk, of vereist het teveel voorkennis. Met deze cursus is het mijn doel een basisbegrip van kunstgeschiedenis te geven tegen geringe kosten, voor iedereen, ook zonder voorkennis, in begrijpelijke taal en met veel plezier tijdens de lessen. 


  •          De cursus is een introductie in de kunstgeschiedenis (geen voorkennis vereist)
  •          De cursus bekijkt de Europese kunstgeschiedenis tot de 2e wereldoorlog
  •          De cursus gaat uit van beelden en het verhaal erbij (weinig theorie en jaartallen)
  •          De cursus is gericht op ‘plezier’ tijdens de lessen (geen droge stof maar leuke verhalen)
  •          De cursus probeert je zoveel mogelijk te betrekken (het is niet alleen luisteren)

De cursus bestaat uit tien lessen van elk twee en een half uur. Tijdens elke les is er een pauze waarbij koffie of thee gedronken kan worden. Na afloop van elke les krijg je een uitgewerkte tekst van hetgeen verteld is. Bij afloop van de cursus heb je dus ook een grote map met de uitwerking van de lessen erin, zodat je alles nog een keer kunt nalezen. Je hoeft zodoende ook geen (dure) boeken aan te schaffen voor de cursus. Als je eventueel wel meer over een onderwerp zou willen lezen, geef ik een lijst met boeken voor verdieping.


Als voorkennis hoef je alleen een interesse mee te nemen in kunst en kunstgeschiedenis. Het is gericht op jong en oud. Er wordt geen basiskennis verondersteld. Het is bedoeld voor mensen die meer willen weten van Picasso. Of van Rubens. Of Van Goch. Of Bernini. Of Rafaël. Of Leonardo. Of mensen die willen weten wat Gotiek is. Of Impressionisme. Et cetera.


Aan het einde van elke les is er - als je wilt - een aantal meerkeuzevragen om je nieuwe kennis te testen. Dit is bedoeld om je te laten zien dat je echt iets geleerd hebt. Je kunt opeens vragen beantwoorden die je eerder niet wist. Als je liever geen test wilt doen, dan is dat ook prima. Het gaat erom dat jij je goed voelt bij wat we doen. De inhoud van de cursus richt zich op beeldende kunst en architectuur (tekeningen, schilderijen, beeldhouwkunst en architectuur), niet op de literatuur-, muziek- of theatergeschiedenis. We moeten ons beperken om het begrijpelijk te houden.


Ik vind het leuk om over kunst te vertellen en geef deze cursus zonder winstoogmerk. De kosten voor de locatie, de koffie en de reproductie worden gedekt, als er iets overblijft gaat dat naar een goed doel. Tevens richt ik me op de Betuwse en Nijmeegse regio, dus op een lokaal publiek. 


Mijn lerares meubelkunst zei altijd: ‘Je ziet wat je weet’. Dat klopt; als je meer van kunstgeschiedenis weet, zie je opeens veel meer in je dagelijkse leven. Details vallen meer op. Je leert tijdens deze cursus dus op een andere manier naar de wereld te kijken. En je zult zien - het werkt!

‍Inhoud van de lessen


‍De basiscursus kunstgeschiedenis bestaat uit tien lessen van zo’n tweeëneenhalf uur. Tot de tweede wereldoorlog worden de opeenvolgende stijlen en kunstenaars besproken. Elke les gaat over een specifiek tijdperk in de kunstgeschiedenis. Hieronder staan de lessen weergegeven.


‍De vaste cursusavond is maandagavond en start in het najaar van 2020. De begintijd is 19.30u en het eindigt rond 22.00u, waarbij er tussendoor een koffiepauze is geweest. Vanaf 19.00u is de locatie geopend.


‍maandag xx september, Les 1 - Inleiding & Prehistorie

‍maandag xx september, Les 2 - Egypte

‍maandag xx oktober, Les 3 - Griekenland

‍maandag xx oktober, Les 4 - Etrusken en Rome

‍maandag xx oktober, Les 5 - Middeleeuwen

‍maandag xx november, Les 6 - Romaanse tijd en Gotiek

‍maandag xx november, Les 7 - Renaissance

‍maandag xx november, Les 8 - Barok en Rococo

‍maandag xx november, Les 9 - Van Romantiek tot Impressionisme 

‍maandag xx november, Les 10 - De Moderne Tijd & Afsluiting

Literatuur


De cursus is zodanig opgezet, zodat je geen boeken hoeft te kopen. Toch geef ik hierbij een aantal boeken die ikzelf regelmatig raadpleeg en gebruikt heb tijdens het samenstellen van de cursus. Met deze lijst kun je over een bepaalde periode of kunstenaar een boek lenen of kopen om er meer achtergrond over te krijgen.

Label 1

Voorbeeld tekst


Als u op de onderstaande links klikt, ziet u een voorbeeldpagina van de cursusmap.Gebruikte tijdslijnen                                                                                                Voorbeeldtekst

Weten is Zien 

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.

OK